آموزشیاران فومن
.
دوشنبه سی و یکم مرداد 1390
استخدام و تبدیل وضعیت 17 هزار نیرو در سال آینده

*استخدام و تبدیل وضعیت 17 هزار نیرو در سال آینده

سحر خیز در راستای ساماندهی نیروی انسانی خاطر نشان کرد: سال آینده 17 هزار نفر از نیروهای فعلی آموزش و پرورش تبدیل وضعیت شده و استخدام می شوند.

متن کامل خبر

+ نوشته شده در 17:57 توسط معلم
دوشنبه سی و یکم مرداد 1390
دستورالعمل تكميلي سازمان دهي نيروي انساني

دستور العمل تکمیلی سازمان دهی نیرو های حق التدریس و مشمولین ماده ۵ و پذیرفته شدگان در آزمون

معاونت توسعه و پشتيباني                                                                        تاریخ: ۳۰/۵/۱۳۹۰

مدير كل آموزش و پرورش استان

سلام عليكم

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان، در اجراي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي و پيرو بخشنامه شماره 1/710 مورخ 23/1/90 دستور العمل چار چوب مديريت و ساماندهي نيروي انساني ، ضمن تاكيد مجدد بر اجراي دقيق بخشنامه مذكور، در خصوص به كار گيري نيروي انساني در سال تحصيلي 91-1390 موارد زير براي اجرا ابلاغ مي گردد.

1-آموزشياران نهضت سواد آموزي:

الف) آموزشياراني كه به موجب ماده 5 قانون تعيين تكليف واجد شرايط لازم بوده و طي سال جاري تبديل وضع به رسمي و پيماني خواهند شد. اسامي واجدين شرايط در هر استان توسط سازمان نهضت سواد آموزي و اداره كل امور اداري اعلام مي شود. اين افراد در استان محل خدمت استخدام و در دوره ابتدايي سازماندهي مي شوند. در صورت عدم نياز دوره ابتدايي ، به تشخيص كميته برنامه ريزي استان، بر اساس مدرك تحصيلي و علاقه شغلي در ساير دوره هاي تحصيلي ادامه خدمت خواهند داد.

در به كار گيري نيرو هاي اين بخش رعايت موارد ذيل الزامي است:

1-در محلي سازماندهي شوند كه در دوره، رشته و منطقه كسر ساعت موظف نيرو هاي رسمي و پيماني موجود نباشد.

2- از به كار گيري در مركز استان اجتناب شود.

ب) آموزشیارانی که در آزمون شرکت کرده اند و حد نصاب لازم را کسب کرده اند. این آموزشیاران با توجه به انتخاب اولیه خود در  ۳ گروه به صورت زیر سازماندهی می شوند :

گروه اول آموزش ابتدايي : پذيرفته شدگان اين گروه دقيقا نظير بند الف سازماندهي مي شوند.

گروه دوم مربي بهداشت: پذيرفته شدگان اين گروه نيز نظير بند الف سازماندهي مي شوند ولي در به كار گيري به مدارس شبانه روزي اولويت داده شود.

گروه سوم- آموزش و پرورش استثنايي : اين افراد صرفا در آموزش و پرورش استثنايي و در مناطق مورد نياز به كار گيري مي شوند. و اشتغال در مركز استان با تاييد كميته برنامه ريزي استان امكان پذيراست.

تبصره : در صورتي كه آموزشياران پذيرفته شده در آزمون به دليل وجود كسر ساعت موظف نيرو هاي رسمي، امكان سازماندهي در استان را نداشته باشند كما في السابق به عنوان آموزشيار ادامه خدمت خواهند داد تا وضعيت استخدامي ايشان مشخص شود.

ج- ساير آموزشياراني كه در آزمون شركت نكرده و يا شرايط لازم را نداشته باشند و يا در آزمون تعيين تكليف حد نصاب لازم را كسب نكرده اند ، اين افرا د به عنوان آموزشيار باقي مي مانند و با شرايط زير تمام وقت محسوب مي شوند.

1-آموزشياراني كه هم زمان دو كلاس سواد آموزي ( شهري يا روستايي ) با حد نصاب تعيين شده و سهميه ابلاغي هر شهرستان تشكيل دهند.

2- آموزشياراني كه يك كلاس سواد آموزي ( شهري يا روستايي ) با حد نصاب تعيين شده تشكيل دهند و يك كلاس لازم التعليم زير حد نصاب در آموزش ابتدايي را تحت پوشش قرار دهند.

3- در صورت عدم تحقق بند هاي 1 و 2 و نياز آموزش و پرورش منطقه در كلاس هاي  رسمي دوره ابتدايي سازماندهي شوند. اين افراد موظفند حد اقل 3 سواد آموز را به صورت فرد به فرد تا پايان سال 1390 تحت پوشش سواد آموزي ببرند.

تبصره 1: تمامي آموزشياران اين بخش در مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي به كار گيري مي شوند. در صورت نياز دستور العمل تكميلي توسط سازمان نهضت سواد آموزي ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 : پوشش تحصيلي كلاس هاي آموزش ابتدايي روزانه زير حد نصاب ، از طريق آموزشياران تمام وقت انجام شود و موارد استثناء كه از اين طريق امكان پذير نيست با مجوز كميته برنامه ريزي استان از ساعات موظف نيرو هاي رسمي دوره ابتدايي استفاده شود.

تبصره 3- در صورت عدم تحقق موارد سه گانه و نياز مجتمع هاي آموزشي منطقه از اين افراد به تناسب مدرك و رشته تحصيلي در ساير دوره هاي آموزشي استفاده شود و يا به مناطق نياز مند منتقل شوند.

2- افراد حق التدريس موجود

افراد حق التدريسي كه داراي كد پرسنلي بوده و مشمول قانون تعيين تكليف مي باشند در رشته و دوره تحصيلي فعلي به كار گيري مي شوند. در خصوص افرادي كه طبق قانون تعيين تكليف در سال جاري تبديل وضعيت به رسمي يا پيماني مي شوند تغيير دوره تحصيلي با مجوز كميته برنامه ريزي استان امكان پذير خواهد بود و به كار گيري آنان در مركز استان ممنوع مي باشد.

3- افراد پذيرفته شده در آزمون استخدامي سال 1389

برخي از افراد پذيرفته شده در آزمون استخدامي سال 89 در رشته و دوره هايي به كار گيري شده اند كه تناسب كامل با مدرك تحصيلي آن ها ندارد. با تشخيص كميته برنامه ريزي استان و در صورت نياز مي توان در سال تحصيلي جديد از اين افراد متناسب با مدرك و رشته تحصيلي استفاده كرد. از آنجايي كه اين افراد براي مناطق محروم و دور افتاده استخدام شده اند از به كار گيري اين قبيل افراد در مركز استان جدا اجتناب شود. درخوص رشته هايي كه فقط در مركز استان است استثنائا با مجوز كميته برنامه ريزي استان مي توانند در مركز استان به كار گيري شوند.

4- ساير افراد پذيرفته شده در آزمون تعيين تكليف

اين افراد قبلا به صورت غير مستمر به عنوان معلم حق التدريس، آموزشيار و يا شركت خدمات آموزشي با آموزش و پرورش همكاري كرده اند و در آزمون تعيين تكليف نيز حد نصاب لازم را كسب كرده و در اولويت استخدام قرار دارند. لازم است يك بارديگر پرونده پرسنلي، سوابق، اسناد و مستندات تمامي آنان با دقت بر رسي شده و موارد مغاير با شرايط اعلام شده مشخص شود. در نيمه دوم مهر ماه به اداره كل امور اداري و تشكيلات اعلام گردد تا تصميمات مناسب پس از اخذ مجوز هاي لازم و با هماهنگي مديران كل محترم استان ها اتخاذ گردد. مسئوليت همه مراحل تاييد پرونده ها به عهده مدير كل محترم استان و اداره كل امور اداري و تشكيلات و روساي كار گزيني استان ها مي باشد.

تذكرات :

1-در سازماندهي نيروي انساني به نحوي عمل شود كه از افراد گروه هاي فوق حد اكثر استفاده به عمل آيد و نياز نيروي انساني با رعايت بخشنامه مربوطه توسط اين افراد مرتفع گردد.

2- كليه افراد گروه بندي شده در اين بخشنامه بايد داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي باشند و از به كار گيري افراد ديپلمه در تدريس جدا اجتناب شود.

هم چنان كه قبلا اعلام شده بود افراد ديپلمه حق التدريس يا آموزشيار نهضت سواد آموزي با تمايل خود فقط مي توانند به صورت قرار داد كار معين در مشاغل خدماتي ادامه دهند.

3- از به كار گيري افراد قرار داد كار معين ( به جز خدمتگزار و سرايدار ) در مدارس و واحد هاي آموزشي اجتناب شود. اين افراد به شرط دارا بودن مدرك دانشگاهي مي توانند با رعايت ضوابط درجه بندي مدارس به عنوان انبار دار هنرستان فني و حرفه اي و يا در پست هاي سازماني سازماندهي شوند. و در صورت داشتن مدرك ديپلم به صورت خدمتگزار يا سرايدار ادامه خدمت دهند. ( باستثناء فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان بالاي 25 در صد )

توجه شود كه به كار گيري نيرو هاي خدمتگزار و سرايدار مدارس در ساير قسمت ها تحت هر شرايطي ممنوع است.

4- با كار گيري افراد مشمول اين بخشنامه طبق موارد پيش گفته پس از كسب نظر گزينش امكان پذير خواهد بود.

5- در سازماندهي كليه نيرو هاي رسمي و پيماني در امر آموزش، به نحوي برنامه ريزي شود كه افراد در مشاغل متناسب با رشته و مدرك تحصيلي خود به كار گيري شوند. رشته هاي ورزشي به عنوان مربي ورزش، رشته هاي علوم تربيتي به عنوان مربي پرورشي، رشته هاي مرتبط با بهداشت به عنوان مربي بهداشت، رشته هاي مرتبط با مشاوره در امر مشاوره، رشته هاي فناوري و كامپيوتر در معاونت فناوري و اجرايي مدارس ، رشته هاي مرتبط با حقوق در امور حقوقي در ادارات و رشته هاي مرتبط با هنر در مشاغل مرتبط استفاده گردند.

6- نيرو هاي حق التدريس و آموزشيار نهضت كه امسال تعيين تكليف مي گردند پس از استقرار در محل تعيين شده در مهر ماه احكام استخدامي آن ها صادر مي گردد چنانچه به هر دليلي آمادگي حضور نداشته باشند استخدام آن ها موكول به سال هاي بعد خواهد بود.

در پايان ضمن تاكيد بر اهميت سازماندهي نيروي انساني اميد وار است با توجه به دقت و نظارت مستمر جنابعالي بر اين فعاليت مهم كل نياز نيروي انساني به نحو مطلوب تامين شده و از ظرفيت ها نهايت استفاده به عمل آيد.

 

 وحید کیارشی

    معاون توسعه مديريت و پشتيباني

                                                     

برای دریافت فایل بخشنامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دستوالعمل سازماندهی

 

+ نوشته شده در 2:31 توسط معلم
دوشنبه سی و یکم مرداد 1390
مجوزاستخدام نیروهای حق التدریسی فنی و حرفه ای دست دولت است
 مجوزاستخدام نیروهای حق التدریسی فنی و حرفه ای دست دولت است.
 
علی عباسپور تهرانی فرد "در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت  در خصوص نامه رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به هیات رئیسه مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات برای دریافت مجوز استخدام نیروهای حق التدریس این دانشگاه با بیان اینکه نامه ای به دست ما نرسیده است گفت: استخدام نیروهای دانشگاه فنی وحرفه ای نیازی به مجوز مجلس ندارد و اگررئیس دانشگاه فنی وحرفه ای نیازمند نیرو است می تواند موضوع را به وزیر علوم انعکاس دهد و وزیر علوم هم از طریق گردش کاری که در دولت وجود دارد نسبت به اخذ مجوز اقدام کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر یادآور شد: مجلس در برنامه پنجم توسعه وضعیت به کار گیری نیروهای مورد نیاز دستگاه‌ها را مشخص کرد و لزومی ندارد برای استخدام نیروها از مجلس قانون و مجوز بخواهند.
وی افزود: دربرنامه پنجم منعی برای استخدام نداریم و به دولت اجازه دادیم به ازای یک سوم تعداد کارمندان خود  که درسال بازنشسته می شوند نیرو استخدام کند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: اگر رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای نیازمند استخدام نیروهای حق التدریسی است باید از دولت مجوز بخواهد، قرار نیست که مجلس برای وزارتخانه ها و دستگاه های دولت مجوز و قانون استخدام بدهد ما درقانون برنامه پنجم اختیار را به دولت داده ایم.
عباسپور با بیان اینکه مجلس زمانی وارد موضوعی می شود که احساس کند دولت از انجام تعهداتش امتناع می‌کند، گفت:ما به ۲ دلیل نمی‌توانیم دولت را ملزم به استخدام نیرو کنیم، اول اینکه الزام دولت برای استخدام نیرو بار مالی دارد و طبق اصل ۷۵ ما نمی توانیم قانونی در مجلس تصویب کنیم که برای دولت بار مالی ایجاد کند.
وی ادامه داد: دوم اینکه چون نمایندگان در برنامه پنجم اختیار استخدام نیروهای مورد نیاز دولت را به خود دولت داده است طرح مجدد این مساله درمجلس و رای آوردن آن خلاف برنامه پنجم توسعه و طبق آیین نامه نیازمند دو سوم آرا نمایندگان است که این کار را مشکل تر می کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بهترین مکانیزمی که درمورد این مسئله می توان در پیش گرفت همان اعلام نیاز دانشگاه برای استخدام نیرو به دولت و معاونت تامین نیروی انسانی رئیس جمهور و بررسی این نیاز و صدور مجوز طبق قانون برنامه پنجم از طریق دولت است.
وی در خصوص نحوه تعیین تکلیف نیروهای آموزشکده های فنی حرفه ای در زمان تصویب دانشگاه شدن فنی وحرفه در برنامه پنجم توسعه ،گفت: قرار شد نیروهای رسمی چه کارمند و چه هیات علمی جزء پرسنل وزارت علوم شوند و وزارت علوم هیات علمی آموزشکده های فنی حرفه ای را طبق ممیزی وزارت علوم از نظر علمی رتبه بندی و تعیین تکلیف کند اما حق التدریسی‌های آنها مانند حق تدریسی آموزش عالی هستند و اگر وزارت علوم نیازمند این نیروها است می‌تواند آنها را مطابق قوانین و استاندارهای معلمان حق التدریس در وزارت علوم استخدام می کند.
 روز چهارشنبه هفته گذشته -۲مرداد- رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای وزارت علوم و تحقیقات از ارائه نامه به هیئت رئیسه مجلس خبر داده و گفته است: به منظور استخدام حق التدریسهای فنی وحرفه ای در وزارت علوم نیازمند دریافت مجوزی از سوی مجلس یا معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور هستیم.
به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه ،کلیه ی مسئولیت ها وتعهدات  آموزشکده های فنی وحرفه ای اعم ازنیروی انسانی، تجهیزات، املاک و... به طورکامل از وزارت آموزش وپرورش منتزع وبه وزارت علوم ،تحقیقات وفن آوری ملحق شده است.
 
+ نوشته شده در 2:22 توسط معلم
دوشنبه سی و یکم مرداد 1390
فارغ التحصیلان تا 4 سال دیگر به فکر استخدام در آموزش و پرورش نباشند

فارغ التحصیلان تا 4 سال دیگر به فکر استخدام در آموزش و پرورش نباشند

جامعه > آموزش  - استخدام نیرو در آموزش و پرورش سالهای متمادی است که موضوع جدل میان آموزش و پرورش و مجلس شده است.

 زهرا تالانی: به تازگی وزیر آموزش و پرورش از ممنوعیت استخدام نیرو در آموزش و پرورش تا چهار سال آینده خبر داده است، در حالیکه قرار بود نیروهای حق التدریسی جذب این وزارتخانه شوند. در همین رابطه علی کریمی‌ فیروزجایی نماینده بابل و رئیس کمیته آموزش و پرورش معتقد است که هیچ جای نگرانی نیست چون استخدام معلمان حق التدرسی و آموزشیاران طبق قانون انجام می شود و تنها این قانون برای فارغ التحصیلان است یعنی دیگر هیچ نیروی جدیدی وارد آموزش و پرورش نخواهد شد.

همانطور که اطلاع دارید وزیر آموزش و پرورش از عدم استخدام نیرو در آموزش و پرورش تا چهار سال آینده خبر داده است . در حالیکه قرار بود معلمان حق التدریس تا 5 سال آینده جذب این وزارتخانه شوند؟

بله. مجلس تا 5 سال آینده این مهلت  را به آموزش و پرورش داده است . و این قانون ارتباطی به عدم استخدام تا سال 94 در آموزش و پرورش ندارد بلکه منظور این است که طبق همان قانون 4 هزار نفر باقی مانده  در این مدت جذب آموزش و پرورش شوند و نیروی جدید  پذیرفته نشود. بنابراین فارغ التحصیلان نباید به فکر استخدام در آموزش و پرورش باشند.

بنابراین معلمان حق التدریس نباید نگرانی داشته باشند. چون عده ای از خوانندگان خبرآنلاین نسبت به این موضوع اظهار نگرانی کرده بودند؟

بله. معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت استخدام  می شوند. طبق قانونی که مجلس تصویب کرده و در اختیار وزیر قرار داده معلمان حق‌التدریسی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که تا پایان سال تحصیلی 87-88، چهار سال سابقه خدمت مستمر نداشته‌اند، اما با احتساب سال‌های تحصیلی بعد، سنوات خدمت آنان به 4 سال می‌رسد، به شرط شاغل بودن در زمان استخدام، می‌توانند با تصمیم جدید مجلس استخدام شوند.

معلمان حق‌التدریسی دارای مدرک فوق‌دیپلم نیز که تا پایان سال تحصیلی 87-88، پنج سال سابقه خدمت مستمر نداشته‌اند اما با احتساب سال‌های تحصیلی بعد دارای 5 سال سابقه کار می‌شوند، به شرط این که همچنان در خدمت آموزش و پرورش باشند، استخدام خواهند شد.

تکلیف معلمان شرکتی چه می شود؟

متاسفانه تعداد دقیق معلمان شرکتی مشخص نیست و آماری در این زمینه نداریم.به هر حال وزارت آموزش و پرورش مانند وزارت علوم به این دسته از معلمان در هر دوره ای نیاز دارد اما نمی تواند همه آنها را استخدام کرد. به طور مثال معلمانی هستند که تنها 6 ساعت در هفته در کلاس درس حضور دارند که تعداد آنها هم کم نیست، آیا آموزش و پرورش باید همه آنها را استخدام کند.

با این حال نمایندگان مصوب کردند که معلمانی که در سال تحصیلی 88-89 از طریق شرکت‌های خدماتی در وزارت آموزش و پرورش تدریس کرده‌اند، در صورتی که قبل از سال تحصیلی 88-89 نیز سابقه حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش یا نهضت سوادآموزی داشته‌اند یا با حکم وزارت آموزش و پرورش در دارالقرآن تدریس کرده‌اند یا با حکم وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلمان حق‌التدریس «دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل» خدمت کرده‌اند و همکاری آنها در سال تحصیلی 89ـ88 با وزارت آموزش و پرورش به صورت مستمر بوده است، با احتساب سال تحصیلی 88-89 منطبق با قانون مدرک کارشناسی و بالاتر و ضوابط استخدام شوند.

+ نوشته شده در 2:2 توسط معلم
شنبه بیست و نهم مرداد 1390
نامه دانشگاه فني وحرفه اي وزارت علوم به مجلس براي استخدام حق التدريس هاي آموزشكده ها
نامه دانشگاه فني وحرفه اي وزارت علوم به مجلس براي استخدام حق التدريس هاي آموزشكده ها


رئيس دانشگاه فني و حرفه اي وزارت علوم و تحقيقات از ارائه نامه به هيئت رئيسه مجلس خبر داد و گفت: به منظور استخدام حق التدريسهاي فني وحرفه اي در وزارت علوم نيازمند دريافت مجوزي از سوي مجلس يا معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور هستيم.

به گزارش  مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خبرگزاري مهر، با ادامه تجمع مدرسان حق التدريسي آموزشكده هاي فني و حرفه اي مقابل مجلس شوراي اسلامي كه از روز گذشته آغاز شده، سهراب رضايي - رئيس دانشگاه فني و حرفه اي از نگارش نامه اي به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

وي درباره آخرين اقداماتي كه تاكنون براي رسيدگي به وضعيت حق التدريسهاي آموزشكده هاي فني و حرفه اي انجام شده، اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه آموزشكده هاي فني و حرفه اي به وزارت علوم منتقل شده اند، قانوني براي جذب و استخدام آنان در اين وزارتخانه وجود ندارد و همكاري با آنان هرچند به معناي استخدامشان در وزارت علوم نيست، اما مي بايست از سوي مجلس و يا معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري مجوزي به وزارت علوم داده شود تا اين 4 هزار و 500 حق التدريس استخدام شوند.

 رئيس دانشگاه فني و حرفه اي اضافه كرد: نامه اي به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نوشته شده كه البته رونوشت آن نيز در اختيار رئيس كميسيون آموزش مجلس نيز قرار گرفته است تا هر چه سريعتر به وضعيت مدرسان معترض رسيدگي شود.

سهراب رضايي گفت: قانون استخدام حق التدريسها در وزارت علوم وضع نشده كه بتوان 4 هزار و 500 حق التدريس را يك جا در اين وزارتخانه استخدام كرد.

شايان ذكر است ؛ به استناد ماده 23قانون برنامه پنجم توسعه ،كليه ي مسئوليت ها وتعهدات  آموزشكده هاي فني وحرفه اي اعم ازنيروي انساني ،تجهيزات  ،املاك و... به طوركامل از  وزارت آموزش وپرورش منتزع وبه وزارت علوم ،تحقيقات وفن آوري ملحق گرديده است.

گفتني است ؛ با توجه به اين نامه خوشحال كننده است كه وزارت علوم به عنوان متولي آموزشكده هاي فني و حرفه اي پيگير مشكل اين عزيزان شده است.

+ نوشته شده در 21:21 توسط معلم
شنبه بیست و نهم مرداد 1390
احتمال مربی آموزشیار شدن حق التدریسهای لیسانس/ قول مجلس به معترضین
احتمال مربی آموزشیار شدن حق التدریسهای لیسانس/ قول مجلس به معترضین

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر حفظ کردن حق التدریسهای فنی و حرفه ای در بدنه آموزش عالی،گفت: مجلس حتماً راهی برای تعیین تکلیف استخدام حق التدریسهای فنی و حرفه ای پیدا می کند و ممکن است حق التدریسهای لیسانس، مربی - آموزشیار شوند.

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب به چند نکته در ارتباط با آخرین رسیدگیها به وضعیت معلمان حق التدریس فنی و حرفه ای و شرایط فعلی آنان با انتقال به وزارت علوم اشاره کرد.

پیگیر وضعیت حق التدریسها در کمیسیون آموزش هستیم

نماینده مجلس شورای در کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به پیگیری وضعیت حق التدریسهای فنی و حرفه ای در این کمیسیون تاکید کرد: اعضای کمیسیون آموزش به طور جدی پیگیر مشکلات حق التدریسهای آموزشکده های فنی و حرفه ای هستند. من حتی با خود معترضان در جریان تجمع مقابل مجلس صحبت کردم و نامه های آنان را به کمیسیون آموزش ارجاع دادم.

وی افزود: موضوع حق التدریسهای آموزشکده های فنی یک بحث جداست و در قالب قانون جدید انتقال فنی و حرفه ای به وزارت علوم باید از آنان حمایت کرد زیرا این افراد، نیروهای تکنسین و آموزش دیده ای هستند که اگر به هر دلیل از سیستم خارج شوند، دست یافتن به این مجموعه با ارزش دیگر امکان ندارد.

به گفته نصیری قیداری، آموزش فنی و حرفه ای کشور در هر قالبی که باشد باید این افراد را به کار گرفته و در بدنه آموزش عالی حفظ شوند.

احتمال مربی - آموزشیار شدن حق التدریسهای لیسانس

عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه تاکید کرد: تعداد این مربیان هر چقدر هم که باشد مهم نیست و باید آنان را حفظ کرد. تنها مشکل این است که در قالب جدید باید به چه نحوی ساماندهی شوند.

وی پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن می توان مربیان دارای مدرک لیسانس را ساماندهی کرد و در این باره اظهار داشت: یک پیشنهاد این بود آنهایی که مدرک لیسانس دارند مربی - آموزشیار شوند و برای کاردانیها هم باید تصمیماتی گرفت.

یک قول مجلس به حق التدریسها

نصیری قیداری با اشاره به تعیین تکلیف نهایی حق التدریسهای فنی و حرفه ای در مجلس اظهار داشت: ما حتماً راهی را برای تعیین تکلیف استخدام آنان پیدا می کنیم. در این زمینه، اگر بار مالی نداشته باشد مجلس یک طرح را ارائه می دهد و اگر بار مالی داشته باشد دولت لایحه ای می دهد تا براساس آن تصمیم گیری شود.

حق التدریسها در مهرماه آموزش می دهند

وی درباره ادامه همکاری حق التدریسهای فنی با وزارت علوم تاکید کرد: مهم این است که این نیروها در مهرماه به کار خود ادامه دهند و مجلس آمادگی دارد مشکلات آنان را به زودی حل کند.

+ نوشته شده در 14:35 توسط معلم
جمعه بیست و هشتم مرداد 1390
عدم استخدام نيرو تا سال 94
وزير آموزش و پرورش خبر داد:
عدم استخدام نيرو تا سال 94
 
جام جم آنلاين: وزير آموزش و پرورش اعلام كرد: ساعات اختصاص يافته به درس آمادگي دفاعي پايه دوم دبيرستان دو ساعت در هفته است كه يك ساعت آن به صورت حضوري و يك ساعت ديگر در اردوهاي راهيان نور ارايه مي شود.
به گزارش ايسنا، حميدرضا حاجي بابايي در گردهمايي معاونان آموزش متوسطه كشور با تاكيد بر رضايت مندي معلمان، دانش آموزان و اولياء از فضاي كلاس‌هاي درسي در مدارس گفت: يكي از مهم ترين برنامه هاي آموزش و پرورش در تحول بنيادين اصلاح برنامه هاي درون كلاسي و برون كلاسي است.

وي از عدم استخدام نيرو در آموزش و پرورش تا چهار سال آينده خبر داد و اعلام كرد: ساماندهي نيروي انساني در استان‌ها بايد با دقت انجام شود ، از اين رهگذر كمبودي به وجود نيايد.

وزير آموزش و پرورش همچنين اظهار كرد: نتايج نظر سنجي ها نشان داده است 90 درصد والدين دوست دارند فرزندانشان در مدرسه تحصيل كرده و به كلاس هاي كنكور خارج از مدارس مراجعه نكنند.

حاجي بابايي در خاتمه  از افزايش 30 درصدي حق الزحمه مصحح هاي امتحانات نهايي با امضاي رئيس جمهور خبر داد و گفت: حكم اين افزايش طي هفته جاري ابلاغ مي شود.

+ نوشته شده در 18:4 توسط معلم
جمعه بیست و هشتم مرداد 1390
یک نظر

اموزشیار نهضت...82...معلم کم توقع وبی دفاع

با سلام//با احترام باید عرض کنم که من ماده 5 هستم و کاملا پیگیر مسایل استخدامی.......... و طبق صحبت با مدیرکل اموزش وپرورش استانمون ..ایشان گفتند فقط 4000نفر طبق قانون از مجموع ماده 5 ... امسال استخدامند و مابقی ماده 5 ایها هیچ خبری نیست و استخدام تمام ماده 5 ایها کذب است..و قبولیهای ازمون امسال حق التدریس میشوند//

+ نوشته شده در 17:23 توسط معلم
پنجشنبه بیست و هفتم مرداد 1390
معرفی به گزینش
قابل توجه آموزشیاران مشمول قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۵/۷/۸۸  در استان گیلان :

اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان                                                                    ۲۷/ ۵/۹۰

معرفی به گزینش

در خصوص آموزشیاران مشمول قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۵/۷/۸۸ مجلس شورای اسلامی ارسال مدارک زیر جهت گزینش الزامی است:

۱-تکمیل فرم اطلاعات فردی

۲- دو قطعه عکس جدید

۳- تصویر تمام صفحات شناسنامه

۴- تصویر مدرک تحصیلی ( دانشنامه یا گواهی موقت فارغ التحصیلی تا ۱۵/۷/۸۸ )

۵- تصویر کارت ملی

۶- تصویر کارت پایان خدمت ویژه آقایان

 

برای دریافت فایل بخشنامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

معرفی به گزینش

+ نوشته شده در 13:24 توسط معلم
چهارشنبه بیست و ششم مرداد 1390
نتایج اعتراضات معلمین حق التدریسی تا پایان مرداد ماه اعلام می شود

۱۳۹۰/05/۲۶

رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شوراي اسلامي گفت: کمیسیون با انجام بررسی های لازم درباره اعتراضات معلمین حق التدریسی به آزمون استخدامی، نتایج حاصل را تا پایان مرداد ماه اعلام می کند.

علی عباس پور تهراني فرد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران با اشاره به آخرین اخبار از پیگیری وضعیت معلمان معترض به آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: طی سال های 83-86تکلیف تعداد 40 و 60 هزار نفر از معلمانی که شرکتی بوده اند یا در سال های متوالی خدمت کرده و یا در نهضت سواد آموزی فعالیت داشته اند، مشخص شد اما آموزش و پرورش برخلاف قوانین به پذیرش معلمان حق التدریس ادامه داد در حالی که این امر در قانون منع شده و مقرر شده بود چنانچه کوچکترین اعتباری برای حق پرداخت حق التدریس ها در نظر گرفته شود مسئول مربوطه به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

رئیس کمیسیون آموزش تصریح کرد: طبق آزمون مذکور و همچنین امتیازاتی که براساس سوابق کاری متقاضیان در نظر گرفته می شود، آموزش و پرورش با مجوزی که از دولت دارد نسبت به استخدام این افراد اقدام خواهد کرد.

وی افزود:با وجود امتحانی که آموزش و پرورش برگزار کرد،متقاضیان با ادعای سخت بودن و یا بالا بودن حد نصاب تعیین نمره قبولی ،عدم ارائه سوالات تخصصی نسبت به آزمون مربوطه معترضند، لذا مجلس هفته گذشته تمامی موارد اعتراضی را به آموزش و پرورش انعکاس داده و خواستار پاسخگویی شده است.

عباسپور تهراني خاطر نشان کرد: این کمیسیون طی هفته آینده موضوع را جمع بندی کرده و نتيجه را در مورد غیر استاندارد بودن سوالات و یا نداشتن معلومات معترضین اعلام مي كند.

رئیس کمیسیون آموزش تاکید کرد: این کمیسیون هم حق دانش آموزان برای داشتن معلم با سواد و هم حق معلمین حق التدریس را لحاظ کرده و با در نظر گرفتن مصلحت نظام آموزش و پرورش تصمیم گیری خواهد کرد.

وی توضیح داد: سوالات را به طور دقيق آنالیز کرده وچنانچه استاندارد نبوده واعتراضات به جا باشد بر اساس شایستگی، معلمان  پذیرش مي شوند وگر نه نباید از حق دانش آموزان برای داشتن معلم با معلومات، صرف نظر کنیم .

نماينده مردم تهران خاطر نشان کرد: موضوع مذکور در دستور کار هفته آینده کمیسیون قرار داشته و تاپایان مرداد ماه نظر نهایی اعلام خواهد شد.

+ نوشته شده در 20:10 توسط معلم
سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390
ابلاغ دستورالعمل مدیریت نیروی انسانی/آموزشیاران نهضت ساماندهی می شوند.
زمان مخابره: ۲۵/۵/۱۳۹۰- ۱۱ : ۴۲

ابلاغ دستورالعمل مدیریت نیروی انسانی/آموزشیاران نهضت ساماندهی می شوند .

خبرگزاری پانا: دستورالعمل چارچوب مدیریت و ساماندهی نیروی انسانی در اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی به مدیران کل استان های کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، آموزشیاران نهضت سواد آموزی که به موجب قانون در تعیین تکلیف واجد شرایط لازم بوده اند در سال جاری تبدیل وضع به رسمی و پیمانی خواهند شد.

 بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده؛ این افراد باید در استان محل خدمت استخدام و در دوره ابتدایی سازماندهی شوند و در صورت عدم نیاز دوره ابتدایی، به تشخیص کمیته برنامه ریزی استان، بر اساس مدرک تحصیلی و علاقه شغلی در سایر دوره های تحصیلی ادامه خدمت خواهند داد.

آموزشیارانی که در آزمون تعیین تکلیف شرکت کرده و حد نصاب لازم را کسب کرده اند در سه گروه آموزش ابتدایی، مربی بهداشت و آموزش و پرورش استثنایی سازماندهی می شوند.

همچنین در صورتی که آموزشیاران پذیرفته شده در آزمون به دلیل وجود کسر ساعت موظف نیروهای رسمی، امکان سازماندهی در استان را نداشته باشند، همانند قبل به عنوان آموزشیار ادامه خدمت خواهند داد تا وضعیت استخدامی شان مشخص شود.

در بند دیگری از این دستورالعمل آمده است، سایر آموزشیارانی که در آزمون شرکت نکرده و یا شرایط لازم را نداشته اند و یا در آزمون تعیین تکلیف حدنصاب را کسب نکرده اند، به عنوان آموزشیار باقی می مانند و با شرایطی تمام وقت محسوب خواهند شد.

طبق تبصره یک این دستورالعمل نیز تمامی آموزشیاران این بخش در مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی به کار گیری می شوند.

پوشش تحصیلی کلاس های آموزش ابتدایی روزانه زیر حدنصاب نیز باید از طریق آموزشیاران تمام وقت انجام شود و موارد استثنا که از این طریق امکان پذیر نیست با مجوز کمیته برنامه ریزی استان از ساعات موظف نیروهای رسمی دوره ابتدایی امکان پذیر خواهد بود.

همچنین در صورت عدم تحقق موارد سه گانه و نیاز مجتمع های آموزشی منطقه از این افراد به تناسب مدرک و رشته تحصیلی در سایر دوره های آموزشی استفاده شود و یا به مناطق نیازمند منتقل شوند.

 

+ نوشته شده در 14:51 توسط معلم
سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390
اسامی مشمولین استخدام در استان گیلان

 

اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان                                                  تاریخ : ۲۵/۵/۹۰

لیست مشخصات آموزشیاران نهضت سواد آموزی مشمول قانون تعیین تکلیف مصوبه ۱۵/۷/۸۸

برای دیدن لیست بر روی لینک زیر کلیک نمایید:  

اسامی مشمولین ماده 5

در استان گیلان ۵۶۲ نفر جزء مشمولین این قانون می باشند که ۳۲ نفر از شهرستان فومن می باشند. 

با آرزوی موفقیت برای همه ی همکاران گرامی

اونهایی هم که جزء این لیست نیستند نا امید نباشند. باز هم شکیبا باشیم ...

مولا علی (ع) فرمودند : صبر آن است که انسان مصیبتی را که به او می رسد ، تحمل کند و خشم خود را فرو برد.   

 

+ نوشته شده در 13:21 توسط معلم
دوشنبه بیست و چهارم مرداد 1390
روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی

به منظور اطلاع رساني و پاسخگويي به سئوالات همكاران و آموزشياران عزيز، در سفرهای استانی معاون وزیر ورییس سازمان ،مراجعات حضوری وسوالات واصله پاسخ های لازم از سوی روابط عمومی سازمان اعلام شد.

به نام خداوند بخشنده و مهربان

به منظور اطلاع رساني و پاسخگويي به سئوالات آموزشياران و همكاران عزيز، سازمان نهضت سواد آموزي در راستاي وظايف خود  مهمترين و متداول ترين سئوالات مطرح شده را احصاء و به شرح ذيل پاسخ داده است .

1- سازمان نهضت سوادآموزی تا چه تاریخی به کار خود ادامه خواهد داد؟

باتوجه به نظرصریح مقام معظم رهبری دربند3 نامه مورخ 5/10/89 ، نهضت سوادآموزی تاپایان برنامه پنجم توسعه كشور همچنان به عنوان سازمان وابسته به آموزش وپرورش زیرنظر و با مسئولیت وزیر محترم باقی خواهد ماند ودرموردچگونگی ادامه آن درهمان زمان تصمیم گیری خواهد شد.

2-  تشکیل کلاس باحدنصاب اعلام شده بسیارمشکل است . چه تدابیری اتخاذشده است ؟

حدنصاب تشكيل كلاس در استانها اصلاح شده است ضمن اينكه تشكيل كلاس در روستاهايي كه 5 سواد آموز دارد و در يكسال پاكسازي مي­شود ، در سامانه امكان پذير شده است .

3-  نقش مدیران مجتمع ها درسوادآموزی چگونه خواهدبود ؟

مديران مجتمع­هاي آموزشي و پرورشي روستايي  وظيفه دارند در جهت شناسايي ،جذب ، نگهداشت سوادآموز و همچنين تأمين امكانات و فضاي مناسب ، نظارت بر فرآيند ثبت نام ، تشكيل كلاس و برگزاري آزمون ، عقد قرارداد با افراد حقيقي و حقوقي در روش فرد به فرد و ... با آموزشياران و كاركنان سوادآموزي همكاري موثر نمايند.

4- مشکل جذب ونگهداشت سوادآموزی درکلاس ها چگونه بایدمرتفع شود ؟

برای حل مشکل جذب و نگهداشت به تلاش و پیگیری مداوم و ایجاد انگیزه در بیسوادان نیاز داریم ضمنا"  استفاده از اطلاعات اسمی بیسوادان می تواند بخشی از مشکلات جذب و نگهداشت را حل نماید. همچنين تدابيري اتخاذ شده است تا تمام مديران مدارس ، اوليا بيسواد دانش آموز مدرسه خود را به كلاسهاي سواد آموزي هدايت و روند با سوادي در آنها را پيگيري نمايند.

5- نقش صداوسیما درفرهنگ سازی ضعیف است چه باید کرد ؟

جلساتي با نمايندگان سازمان صدا و سيما جهت تقويت فرهنگ سازي در كشور برگزار شده است ، لازم است تمام استانها ، شهرستانها و مسئولين از ظرفيت رسانه­هاي محلي بويژه راديو و تلويزيون حداكثر بهره و استفاده را ببرند ، در عين حال برنامه­هايي جهت توليد و پخش تيزر و آگهي از صداوسيما در حال اجراست.

6- چرا مجوزتشکیل کلاس پایانی و پنجم داده نمیشود ؟

باتوجه به مصوبه 833 شورای عالی آموزش وپرورش واصلاح ساختارآموزشی سوادآموزی برگزاری کلاسهای پایانی وپنجم فاقدوجاهت قانونی است .

7- چرا مجوزکلاسهای دوره تحکیم وانتقال داده نمیشود ؟

برنامه درسی دوره تحکیم وانتقال درحال بررسی وتصویب است .ضمناً هنوزمحتوای جدیدمتناسب بابرنامه تولیدنشده است لذاامکان برگزاری این دوره ها درسال 90 وجودندارد

8-  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در برنامه  جدید چگونه خواهد بود طراحی و اجرای بانک سئوال به کجارسید ؟

براساس برنامه درسی دوره سوادآموزی ارزشیابی پیشرفته تحصیلی ازنوع کمی وبامقیاس 20-0 اندازه گیری میشود. بارم بندی کتاب بانک سئوالات استاندارد و در حال تدوین است که متعاقباً درسامانه اعمال خواهد شد.

9- برای پالایش اسمی بیسوادان نقاط شهری و همچنین دسترسی به آدرس آنها چه تدابیری اتخاذ شده است ؟

برنامه پالایش اطلاعات اسمی بیسوادان مناطق شهری برای بخشی از بیسوادان از طریق مدارس شهری در سامانه ایجاد و برای اجرا به ادارات كل آموزش و پرورش استانها اعلام شده است.

10- آیا امکان همکاری آموزشیاران به روش فرد به فرد وجود دارد .دراینصورت نحوه محاسبه سنوات وحقوق ومزایای آنها چگونه خواهد بود ؟

با توجه به محدوديت هاي قانوني براي نحوه محاسبه سنوات و بيمه آموزشياراني كه به طور مستمر با سواد آموزي  همكاري دارند ، در حال حاضر اجراي اين روش براي آموزشياران مقدور نيست ، ليكن تمام آموزشياران داراي سابقه همكاري غير مستمر و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در قبال سرانه هزينه آموزشي با سواد آموزي به روش فرد به فرد همكاري نمايند .

11- اسامی مشمولین ماده5 قانون تعيين تكليف استخدام،  جهت استخدام کی اعلام میشود وآموزشیاران دراین لیست قرارمی گیرند چه وظیفه ای دارند ؟

درصورت وصول مجوز تبديل وضعيت نيروهاي مشمول قانون تعيين تكليف ، اسامي واجدين شرايط جهت انجام مراحل استخدام و صدور احكام كارگزيني در اختيار ادارات كل استانها قرار خواهد گرفت ، افراد واجد شرايط حسب اعلام ادارات آموزش و پرورش موظفند نسبت به انجام مراحل اداري و تعيين محل خدمت و شروع بكار در شهرستان و مدرسه تعيين شده ، حداكثر همكاري را معمول نمايند.

12- افرادی که دراولویت استخدام قرارنمی گیرند چه سرنوشتی خواهندداشت ؟

باتوجه به محدودیت قانونی استخدام مشمولین ماده 5 درسقف 7000 ، سایرافراد درصورتیکه درآزمون پذیرفته شده باشند و آموزش و پرورش اعلام نياز كرده باشد،  بعنوان معلم حق التدریس ادامه خدمت می دهند، درغیراینصورت تاتعیین تکلیف نهایی بعنوان آموزشیارادامه خدمت خواهند داد .

13- افرادی که درزمان تصویب قانون 60 ماه سنوات نداشتند و اكنون بالاتر از 60 ماه سنوات دارند، چه سرنوشتی دارند ؟

این افراددرصورت داشتن مدرک دانشگاهی دودسته اند ،افرادی که درآزمون شرکت کرده وحدنصاب تعیین شده راکسب کرده باشند ، ازمهرماه سال جاری بعنوان معلم حق التدریس درآموزش وپرورش ادامه خدمت میدهند. و افرادي كه در آزمون پذيرفته نشده اند ، با ضوابطي كه ابلاغ خواهد شد به عنوان آموزشيار تمام وقت ادامه همكاري ميدهند .

14- افرادی که درزمان تصویب قانون مدرک دانشگاهی نداشتند ولی اکنون مدرک دارند چه وضعیتی خواهند داشت ؟

اين افراد صرف نظر از سنوات خدمت ، در صورتيكه که درآزمون شرکت کرده و حدنصاب تعیین شده راکسب کرده باشند ، ازمهرماه سال جاری بعنوان معلم حق التدریس درآموزش وپرورش ادامه خدمت میدهند. و در صورتيكه كه در آزمون پذيرفته نشده باشند يا در آزمون شركت نكرده باشند ، با ضوابطي كه ابلاغ خواهد شد به عنوان آموزشيار تمام وقت ادامه همكاري خواهند داد .

15- افرادی که بالای 60 ماه خدمت دارند واکنون دانشجوی دوره کارشناسی کاردانی هستند چه وضعیتی خواهندداشت  ؟

این افراد از نظرمقررات دیپلمه شناخته میشوند و برای ادامه کاربایستی تبدیل به قرارداد کارمعین شده و درمشاغل تعیین شده  ادامه خدمت دهند. درصورتیکه تعداد واحدهای سپری شده آنها در حد فوق دیپلم باشد می توانند از ادامه تحصیل انصراف داده وپس از ارائه مدرک دانشگاهی به عنوان آموزشیاریا معلم حق التدریس (درصورت نیاز) ادامه خدمت دهند.

16- آيا براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد ، چهره هاي موفق و زنان سرپرست خانوار اولويت خاصي پيش بيني شده است ؟

براي افرادي كه در زمان تصويب قانون ( 15/7/87) 60 ماه خدمت داشتند و اكنون موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد شده اند ، اولويت پيش بيني شده است لكن در مقررات براي چهره هاي موفق و زنان سرپرست خانوار متاسفانه اولويتي پيش بيني نشده است .

17- افرادی که درآزمون پذیرفته نشده یاشرایط شرکت درآزمون را نداشتند چه وضعیتی خواهندداشت ؟

اين افراد در صورتيكه داراي مدرك دانشگاهي باشند به عنوان آموزشيار باقي مانده و با شرايط زير تمام وقت خواهند شد :

ـ  همزمان دو كلاس سواد آموزي در هر نيمه سال داشته باشند.

ـ يك كلاس سواد آموزي تشكيل داده و همزمان يك كلاس زير حد نصاب را در آموزش و پرورش تحت پوشش ببرند.

ـ يك كلاس لازم التعليم در مناطق مورد نياز آموزش و پرورش و حداقل 3 نفر سواد آموز بروش فرد به فرد را تحت پوشش ببرند.

18- اگرکسی به نتیجه آزمون اعتراض داشته باشد چه باید بکند ؟

نحوه ومهلت رسیدگی به اعتراضات دربخشنامه های وزارت متبوع اعلام شده است . نظر به اتمام زمان رسیدگی و پاسخ اعتراضات ، امكان طرح مجدد اعتراض و تغییر نتایج و یا تغییر حدنصاب وجود نخواهد داشت.

19- چرا حد نصاب آزمون را كاهش نمي دهند تا افراد بيشتري قبول شوند ؟

برابر مقررات استخدامي ، داوطلبان بايستي حداقل به 60 درصد سئوالات آزمون پاسخ صحيح بدهند ، اين نصاب در آزمون اخير با عنايت مقام عالي وزارت به 50 درصد ( معادل نمره 10 از 20 نمره) كاهش يافته است و لذا تغيير و كاهش مجدد امكانپذير نيست و داوطلبان بايد تلاش بيشتري مي كردند .

20- تکلیف ناظرین آموزشی و آموزشياران قراردادی  چیست  ؟

ناظرین آموزشی درنیمه اول سال 90 به کارخودادامه خواهندداد نحوه خدمت آنها در بخشنامه های بعدی سازمان به اطلاع خواهدرسید. همچنانكه گفته شد شرايطي پيش بيني شده است كه كليه آموزشياران از ابتداي سال تحصيلي 91-90 بصورت تمام وقت ادامه همكاري دهند.

21- آیا می شود از آموزشیاران تمام وقت درپست های اداری مربوط به نهضت یا سایر بخش های آموزش وپرورش استفاده کرد ؟

در صورتي كه تبديل به قرارداد كار معيّن شوند ، اين امكان وجود دارد . البته تبديل آنها به نيروهاي آموزشي در سالهاي آينده مقدور نخواهد بود .

22- چرا حقوق آموزشیاران با تاخیر پرداخت میشود ؟

سازمان با محدوديت مالي مواجه نبوده ، بلكه فرايند ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني سواد آموزي و تغيير و تحولات مديريتي وقفه كوتاهي در پرداخت ها ايجاد كرده است كه بحمد الله برطرف شده است لذا در صورت استمرار وعدم پرداخت به موقع ، ادارات آموزش و پرورش پاسخگو خواهند بود.

23- چرا سنوات تعدادی از آموزشیاران در بررسی مجدد پرونده های کارگزینی کاهش یافته است ؟

احتساب سنوات خدمت آموزشياران تابع ضوابط و مقررات ابلاغ شده سازمان است، مواردي كه با رعايت مقررات مربوطه محاسبه نشده بود، در بررسي نهايي كه بصورت كشوري انجام شد، اصلاح گرديده است .

24- وظیفه ناظران آموزشی درفصل تابستان چیست ،درحالیکه تعدادکلاسهای تشکیل شده بسیارکم است ؟

ناظرين آموزشي برابر شرح وظايف ابلاغي فعاليت مي نمايند و در مواقعي از سال در صورت كاهش كلاسهاي تحت پوشش، موظف است در تغذيه پرونده هاي راكد پرسنلي در سيستم با ادارات همكاري نمايند ، شرط پرداخت حقوق و مزايا منوط به گزارش حضور تمام وقت آنها درمحل كار و انجام امور محّوله است .

25- در ادارات آموزش و پرورش مرجع مشخصي براي پاسخگويي به سئوالات اداري و مالي ما  وجود ندارد ، چه پاسخي داريد ؟

با توجه به ادغام واحدهاي سوادآموزي در ادارات كل آموزش و پرورش استان و شهرستان ، طبيعتا" اين وظيفه به عهده واحدهاي تخصصي ادارات آموزش و پرورش شهرستان ، ناحيه و منطقه خواهد بود . در صورت مواجهه با مشكل جهت راهنمايي  به مدير آموزش و پرورش يا اداره سواد آموزي مراجعه كنيد.

26-  تکلیف ناظرین آموزشی که به دلایل مختلف لغو قراردادشده اند چیست ؟

در صورتيكه ادامه خدمت ايشان از نظر گزينشي و ... بلا مانع باشد بعنوان همكار آموزشي زير  نظر مديران مجتمع فعاليت خواهند نمود.


 

+ نوشته شده در 20:41 توسط معلم
دوشنبه بیست و چهارم مرداد 1390
تغییرکتب درسى درراستاى خلاقیت زایى ومهارت افزایى دانش آموزان/تعیین وضعیت معلمان حق التدریس

تغییرکتب درسى درراستاى خلاقیت زایى ومهارت افزایى دانش آموزان/تعیین وضعیت معلمان حق التدریس

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: کتاب های جدید درسی مطابق با تحول بنیادین تدوین می شود و سعی بر این است شرایط مناسبی برای تفکر و اندیشه دانش آموز ایجاد شده تا دانش آموز بتواند هم برای جامعه و هم برای خود مفید بوده و درجاتی از حیات طیبه را طی کرده باشد.

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: کتاب های درسی در راستای ایجاد خلاقیت، نوآوری، تفکر، اندیشه دانش آموزان تغییر می یابد.
وزیر آموزش و پرورش در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت درباره رویکرد این وزارتخانه در تدوین کتاب های درسی اظهار داشت: امسال کتاب های سال اول ابتدایی تغییر کرده و چاپ جدید دارد و در تدوین آنها بحث خلاقیت، نوآوری، تفکر و اندیشه دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته است.
حاجی بابایی افزود: کتاب های جدید درسی مطابق با تحول بنیادین تدوین می شود و سعی بر این است شرایط مناسبی برای تفکر و اندیشه دانش آموز ایجاد شده تا دانش آموز بتواند به عنوان فردی که وارد جامعه می شود، هم برای جامعه و هم برای خود مفید بوده و درجاتی از حیات طیبه را طی کرده باشد.

تعیین وضعیت تمام معلمان حق التدریس
وی در ادامه درباره وضعیت استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی نیز گفت: یکی از مشکلات این است که به هر کسی عنوان حق التدریس می دهند. ما اصلا حق التدریسی که اعتراض داشته باشد، نداریم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: وضعیت همه حق التدریس ها و آموزشیاران نهضت سواد آموزی هم مشخص است. تعدادی از این افراد به صورت شرکت خدمانی بودند که در آزمون شرکت کردند و شرط قبولی در این آزمون از نمره بیست، 12 بود یعنی از 100 نمره کسی 60 نمره کسب کند، قبول می شود اما دیدیم که تعداد کمتری قبول شدند این را به 10 تبدیل کردیم.
حاجی بابایی افزود: به طور طبیعی افرادی که زیر 10 نمره گرفتند، پذیرفته نشدند. معترضان هم بیشتر کسانی هستند که زیر 10 نمره گرفتند یا از 140 سوال کمتر از 70 سوال جواب دادند یا از 20 کمتر از 10 کسب کردند. فردی که 69 سوال را جواب داده باشد، 50 درصد نمره را بدست نیاورده و به طور طبیعی پذیرفته نشده است.
وی خاطر نشان کرد: البته تلاش و کوشش این افراد قابل تقدیر است اما باید قانون رعایت شود. این آزمون استخدامی تکلیفی بود که انجام پذیرفت. ما برای افرادی که قبول نشدند، ناراحت هستیم اما واقعا چاره ای هم جزء این دیگر نداریم و اگر راهی وجود داشته باشد، آمادگی لازم را برای کمک داریم.

+ نوشته شده در 15:24 توسط معلم
یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390
ضرورت ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش تا 15 شهريورماه
بخشنامه "پروژه مهر " به آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد؛
 
ضرورت ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش تا 15 شهريورماه

خبرگزاري فارس: بر اساس بخشنامه اجرايي «پروژه مهر 90»، ساماندهي و توزيع نيروي انساني آموزش و پرورش بايد حداكثر تا 15 شهريور ماه صورت پذيرد.

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، در بخشنامه معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش براي اجراي «پروژه مهر» مواردي همچون «برنامه‌ريزي و تعيين سياستگذاري‌هاي استان در راستاي پروژه مهر، تنظيم دستور جلسات و پيگيري مصوبات جلسات كميته‌ها، نظارت بر اجراي بهينه فعاليت‌هاي پروژه مهر در ادارات تابعه و مدارس تحت پوشش و تأييد گزارش نهايي از فعاليت‌هاي پروژه مهر 90 توسط دبير ستاد براي ارسال به وزارت متبوع»، به عنوان وظايف ستاد پروژه مهر ذكر شده است.

براساس اين دستورالعمل، ساماندهي و توزيع نيروي انساني بايد حداكثر تا 15 شهريور ماه به همراه صدور ابلاغ توسط مناطق ذي‌ربط صورت پذيرد.

گفتني است، اين ستاد داراي 5 كميته شامل «سازماندهي، تعمير و تجهيز، توجيه و تبليغ، تأييد صلاحيت‌ و نظارت و ارزيابي» است كه براي هر كدام وظايف خاصي در نظر گرفته شده است.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني و روابط ‌عمومي وزارت آموزش و پرورش، تشكيل ستاد پروژه مهر 90 در مناطق تابعه همانند ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها خواهد بود، با اين تفاوت كه معاونان توسعه مديريت و پشتيباني مناطق علاوه بر مسئوليت كميته «تعمير و تجهيز» مسئوليت كميته «انتصابات مديران» را نيز بر عهده دارد.

+ نوشته شده در 23:52 توسط معلم
یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390
بررسی اعتراض‌‌ها به آزمون استخدامی آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات

“محمدحسن دوگانی‌آغچغلو” در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت ، در رابطه با دلیل اعتراض‌های معلمان حق‌التدریس و شرکتی نسبت به آزمون استخدامی آموزش و پرورش، اظهار کرد: در سال ۱۳۸۵ قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس در آموزش و پرورش تصویب شد و در سال گذشته نیز اصلاحیه آن مصوب شد.

نماینده مردم فسا در مجلس، افزود: بر اساس این قانون تکمیلی، کلیه نیروهای حق‌التدریس که به صورت مستمر مشغول کار نبودند و یا اینکه کمتر از چهار سال سابقه داشتند و همین طور نیروهای شرکتی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی می‌توانند طی یک آزمون در آموزش و پرورش استخدام شوند.

وی با بیان اینکه معلمانی که دارای بیش از چهار سال سابقه هستند و به طور مستمر در این وزارتخانه فعالیت داشتند بدون آزمون استخدام می‌شوند، گفت: سایر نیروها مانند مربیان بهداشت و شرکتی‌ها باید در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنند؛ اما تمام جزییات آزمون اعم از نحوه سئوال‌ها و تصحیح آنها نیز بر عهده این وزارتخانه است.

دوگانی‌آغچغلو تصریح کرد: مسئولان آموزش و پرورش اظهار کردند که ما احتساب نمره منفی در این آزمون را نیز به شرکت‌کنندگان اعلام و حد نصاب قبولی را نیز ۵۰ درصد تعیین کردیم.

+ نوشته شده در 23:39 توسط معلم
یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390
واکنش به تجمع معلمان شرکتی مقابل مجلس/سئوالات در حد دیپلم بود
در گفتگو با مهر عنوان شد:
واکنش به تجمع معلمان شرکتی مقابل مجلس/سئوالات در حد دیپلم بود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در واکنش به اعتراض و تجمع معلمان شرکتی به نتایج آزمون استخدامی اخیر گفت: این معلمان حداقل نمره حد نصاب این آزمون را کسب نکرده‌اند اما با این حال توقع قبولی دارند.

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دستورالعمل ابتدایی این آزمون آمده است که باید شرکت کنندگان حداقل نصاب علمی یعنی 60 درصد از نمره آزمون را کسب کنند اما درصد بالایی از شرکت کنندگان موفق به کسب آن نشدند.

برخی از معلمان شرکتی صبح امروز در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی این وزارتخانه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

مدیر کل مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه در نتایج اولیه تنها 6 هزار نفر در آزمون پذیرفته شدند، اظهار داشت: پس از آن به دستور وزیر آموزش و پرورش حد نصاب نمره آزمون به 50 درصد کاهش یافت که طی آن 10 هزار نفر دیگر نیز در آزمون پذیرفته شدند.

عرفی تصریح کرد: با وجود این برخی از معلمان شرکتی پذیرفته نشده همچنان به نتایج آزمون معترض هستند چرا که انتظار دارند به هر نحوی که شده در آزمون پذیرفته شوند.

وی ادامه داد: با گذشت یک ماه و چند روز از برگزاری آزمون هنوز فردی به سطح دشواری سئوالات ایراد نگرفته چرا که سئوالات در حد دیپلم بوده و سخت نبود.

به گفته مدیرکل مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش 54 هزار معلم شرکتی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی و همچنین برخی از معلمان حق التدریس که از سال 1379 به طور غیر مستمر با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشتند، در این آزمون شرکت کردند.

عرفی با توضیح اینکه هیچیک از 16 هزار نفر پذیرفته شده در این آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در نمی آیند، گفت: ما تنها براساس قانون مجلس وضعیت این معلمان را مشخص و تعیین تکلیف کردیم  و تنها در صورتی که بتوانیم از دولت مجوز استخدام بگیریم، این افراد جذب آموزش و پرورش می شود.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش هیچ تعهدی نسبت به استخدام این افراد ندارد. 

+ نوشته شده در 22:5 توسط معلم
یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390
نیروهای مدارس غیردولتی بر اساس دستورالعمل آموزش و پرورش جذب می شوند.

نیروهای مدارس غیردولتی بر اساس دستورالعمل آموزش و پرورش جذب می شوند.

خبرگزاری پانا: رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده گفت: نیروهای مدارس غیردولتی بعد از اعلام نظر گزینش ، قطعا باید بر اساس دستورالعمل و بخشنامه ارسالی آموزش و پرورش جذب شوند.

فرشته حشمتیان در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، افزود: نیروهای مدارس غیردولتی توسط موسس مدرسه و از سوی همان مدرسه معرفی می شوند.

وی گفت: بعد از معرفی، این افراد فرایند بررسی صلاحیت گزینشی را می گذرانند.

حشمتیان در خصوص مجتمع های آموزشی و تاثیر بر روند فعالیت انجمن اولیا و مربیان، خاطرنشان کرد: تشکیل مجتمع های آموزشی و پرورشی در روند فعالیت انجمن ها مشکلی ایجاد نکرده بلکه با رویکرد تقویت نقش برنامه ریزی نظارت بر توسعه بسیار موثر بوده است.

وی در خصوص انجمن اولیا و مربیان مدارس استثنایی افزود: باید با توجه به نیاز خاص دانش آموزان در تقویت این کمیته های تخصی و مهارتی مدارس توجه ویژه ای را داشته باشد.

+ نوشته شده در 22:1 توسط معلم
یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390
كسب 50 درصد نمره ملاك پذيرش در آزمون آموزش و پرورش بوده است
روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش:
كسب 50 درصد نمره ملاك پذيرش در آزمون آموزش و پرورش بوده است.

خبرگزاري فارس: مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تجمع برخي معلمان شركتي در مقابل مجلس، اعلام كرد: كسب 50 درصد نمره، ملاك پذيرش در آزمون تعيين اولويت استخدامي اين وزارتخانه بوده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش در پي انتشار خبري با عنوان «تجمع معلمان شركتي آموزش و پرورش مقابل مجلس» در خبرگزاري فارس در تاريخ (امروز) يك‌شنبه 23 مرداد 90، توضيحاتي را به اين رسانه ارسال كرد.

در توضيحات اين مركز آمده است: « اين وزارتخانه در اجراي تبصره 7 ماده 17 قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعيين تكليف معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سواد‌آموزي مصوب 7 دي‌ماه 89 مجلس شوراي اسلامي نسبت به برگزاري اين آزمون در تاريخ سوم تيرماه سال جاري اقدام كرده است و اين آزمون در شرايط يكسان براي داوطلبان اعم از نيروهاي حق‌التدريس، آموزشياران نهضت سوا‌د‌آموزي و نيروهاي شركتي برگزار شده و معيار پذيرش نيز نمره قبولي بوده است و ارتباطي با اينكه فرد داوطلب حق‌التدريس يا آموزشيار نهضت سواد‌آموزي و يا شركتي باشد، ندارد».

در ادامه اين توضيحات آمده است: «ضمناً با توجه به لزوم ميزان آمادگي و توانايي‌هاي علمي داوطلبان در آزمون، حد نصاب نمره براي شركت، 50 درصد نمره يعني كسب نمره حداقل 10 از 20 تعيين شده است؛ شايان ذكر است، آموزش و پرورش حداقل نمره ممكنه را ملاك عمل قرار داده است و افرادي كه نمره 10 از 20 را كسب كرده‌اند، در اولويت تعيين تكليف استخدام اين وزارتخانه قرار گرفته‌اند، لذا معترضان امروز از نيروهاي شركتي خريد خدمات آموزشي بوده‌اند كه در آزمون تعيين تكليف اولويت استخدامي حق شركت داشته‌اند و موفق به كسب نمره حداقل 10 از 20 نشده‌اند و خواستار كاهش حداقل نمره، به كمتر از 10 هستند».

مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش در پايان تأكيد كرده است: «لذا اين آزمون طبق قانون و شرايط و ضوابط اعلام شده مجلس محترم شوراي اسلامي برگزار شده و اين وزارتخانه وفق قوانين و مصوبات ابلاغ شده عمل كرده است».

+ نوشته شده در 18:5 توسط معلم
یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390
روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش: تعهدي براي استخدام دانشجويان مراكز تربيت معلم نداريم
تهران - رييس روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: اين وزارتخانه هيچ تعهدي براي 
استخدام دانشجويان مراكز تربيت معلم ندارد اما در تلاش است در صورت فراهم شدن زير ساخت ها
 و موافقت دولت، براي جذب اين افراد در آينده اقدام كند.
'علي فرهادي' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا گفت: شش هزار
 و 900 دانشجوي مراكز تربيت معلم، ورودي سال 88 هستند كه اين افراد مدعي
استخدام در آموزش و پرورش هستند.
رييس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش افزود: بر اساس
 آنچه زمان انتخاب رشته در دفترچه راهنماي كنكور بيان شده بود، آموزش و
پرورش اعلام كرده بود تعهدي به استخدام دانشجويان تربيت معلم ندارد ولي
چنانچه قرار  باشد در آينده استخدامي صورت گيرد،همه اين افراد در اولويت جذب
 خواهند بود.
فرهادي با بيان اينكه بخش مهمي از اين دانشجويان را دختران تشكيل مي دهند،
 تصريح كرد: دانشجويان ياد شده براساس اطلاعات ارائه شده، تحصيلات خود را
 شروع كرده اند ولي معترض هستند كه چرا آموزش و پرورش آنها را استخدام
 نمي كند.
وي اظهار داشت: طبق قانون، آموزش و پرورش مجاز به استخدام نيست ولي
 تلاش مي كند در صورت موافقت دولت و فراهم شدن زير ساخت ها، همه اين
 دانشجويان با توجه به نياز و اينكه اين افراد در رشته هاي مورد نياز آموزش و
پرورش تحصيل كرده اند، استخدام كند.
فرهادي گفت: وزير آموزش و پرورش براي رفع مشكل اين افراد، در نامه اي به
 رييس جمهوري درخواست كرده است، براي جذب اين افراد مساعدت شود و
رييس جمهوري نيز به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني دستور اقدام
در اين باره را داده ولي تاكنون نتيجه آن به آموزش و پرورش اعلام نشده است.
وي يادآور شد: نامه وزير براي حل مشكل همه شش هزار و 900 دانشجوي
 ورودي سال 88 است مشروط براينكه پسران دوره سربازي خود را گذارنده
باشند تا در صورت موافقت دولت، در آموزش و پرورش استخدام شوند.
رييس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش در عين
حال اضافه كرد: در حال پيگيري هستيم تا آن دسته از دانشجويان پسر كه
دوره خدمت سربازي را نگذرانده اند، با موافقت وزارت دفاع و  پشتيباني
 نيروهاي مسلح به عنوان سرباز معلم جذب شوند و دوره خدمت سربازي
را بگذرانند.
+ نوشته شده در 14:2 توسط معلم
یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390
برنامه درسی دورههای نهضت سوادآموزی در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی شد
برنامه درسی دورههای نهضت سوادآموزی در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی شد


برنامه درسی دورههای نهضت سوادآموزی در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی شد

 به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی بررسی برنامه درسی دورههای سوادآموزی که با مشارکت جمعی از کارشناسان سازمانی و افراد صاحب نظر خارج از سازمانی پس از برگزاری جلسات کارگاهی متعدد تهیه گردید..

در اولین جلسه بررسی که با حضور  صاحب نظران و کارشناسان از حوزههای گوناگون ، مهدیزاده معاون آموزش سازمان و نامجو منش مدیرکل دفتر سوادآموزی تشکیل شد، رویکرد برنامه درسی، اصول حاکم بر آن و اهداف مورد بررسی و ادامه آن به جلسه آینده موکول گردید. لازم به توضیح است پس از تصویب برنامه درسی توسط شورای عالی آموزش و پرورش، کار تدوین محتوا برای دوره انتقال شروع خواهد شد.

+ نوشته شده در 13:48 توسط معلم
یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390
تجمع معلمان شركتي آموزش و پرورش مقابل مجلس
تجمع معلمان شركتي آموزش و پرورش مقابل مجلس

خبرگزاري فارس: جمعي از معلمان شركتي وزارت آموزش و پروش در اعتراض به نحوه اعلام نتيجه آزمون استخدامي اين وزارتخانه در مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، جمعي از معلمان شركتي آموزش و پرورش صبح امروز (يكشنبه) در اعتراض به نحوه اعلام نتيجه آزمون استخدامي آموزش و پرورش و عدم جذب نيروهاي شركتي در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.


بر اساس اين گزارش معترضان نسبت به محدود بودن جذب نيروهاي شركتي و استخدام بيشتر حق‌التدريسي‌ها اعتراض داشته و خواستار ادامه همكاري با وزارت آموزش و پرورش هستند.

نيروهاي شركتي وزارت آموزش و پرورش براي چندمين بار است كه مقابل مجلس و در اعتراض به عدم جذب خود تجمع مي‌كنند.

+ نوشته شده در 13:42 توسط معلم
جمعه بیست و یکم مرداد 1390
تأكيد وزير آموزش و پرورش بر گزينش حق‌التدريس‌ها و آموزشياران مشمول استخدام
تأكيد وزير آموزش و پرورش بر گزينش حق‌التدريس‌ها و آموزشياران مشمول استخدام

خبرگزاري فارس: وزير آموزش و پرورش بر گزينش تمام «نيروهاي حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي كه مشمول استخدام هستند و نيز معرفي‌شدگان آزمون تعيين اولويت استخدامي» تأكيد كرد.


به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، در بخشنامه‌اي كه از سوي مديركل دبيرخانه‌ هيئت مركزي گزينش وزارت آموزش و پرورش به ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها صادر شده، آمده است: با توجه به تأكيد وزير آموزش و پرورش مبني بر گزينش تمام «نيروهاي حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي كه مشمول استخدام هستند و نيز معرفي‌شدگان آزمون تعيين اولويت استخدامي»، لازم است با قيد فوريت به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود تا فهرست اسامي افراد مورد نظر به همراه مدارك مورد نياز براي طي فرآيند گزينش بر اساس قانون، حداقل 45 روز قبل از صدور حكم و به‌كارگيري به هسته گزينش آن اداره كل ارسال شود.

اين دستورالعمل مي‌افزايد: با توجه به اينكه هسته‌هاي گزينش در حالت آماده‌باش كامل براي انجام اين مأموريت خواهند بود، انتظار مي‌رود با توجه به اهميت موضوع و لزوم انجام به موقع كار، امكانات مورد نياز هسته‌ها از قبيل نيروي انساني، منابع مالي، فضا و وسيله نقليه در اختيار آنها قرار گيرد.

در پايان اين دستورالعمل تأكيد شده است: هسته‌هاي گزينش آموزش و پرورش استان‌ها با دقت و سرعت، دبيرخانه‌ هيئت مركزي گزينش وزارتخانه را از اقدامات صورت‌گرفته مطلع خواهند كرد.

+ نوشته شده در 13:17 توسط معلم
پنجشنبه بیستم مرداد 1390
نيازي به تصويب طرح ‌احتساب سابقه تدريس معلمان حق‌التدريس‌ ‌‌نيست
نيازي به تصويب طرح ‌احتساب سابقه تدريس معلمان حق‌التدريس‌ ‌‌نيست.

خبرگزاري فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس تأكيد كرد: نيازي به تصويب "طرح احتساب سابقه تدريس معلمان حق‌التدريس استخدامي در آموزش و پرورش " نيست.

به گزارش گروه مجلس خبرگزاري فارس، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را درباره "طرح احتساب سابقه تدريس معلمان حق‌التدريس استخدامي در آموزش و پرورش " اعلام كرد.


متن گزارش اين اظهارنظر تخصصي به شرح زير است:

بيان مسئله
در سال 1388 به موجب "قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش (مصوب 15/7/1388) "، دولت موظف گرديد كليه معلمين حق‌التدريس را در طي مدت 5 سال از تصويب اين قانون به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
همچنين براساس توافقنامه في‌مابين وزارت آموزش و پرورش، سازمان تأمين اجتماعي، وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت حقوقي و امور مجلس رياست‌جمهوري، طرح بيمه تأمين اجتماعي معلمان حق‌التدريس براي اولين بار از اول مهرماه 1388 به اجرا درآمد و بر مبناي دستورالعمل ابلاغي وزارت آموزش و پرورش، معلمان حق‌التدريس مدارس دولتي توانستند با پرداخت سهم حق بيمه مطابق مقررات تأمين اجتماعي از خدمات و حمايت‌هاي تأمين اجتماعي (شامل بيمه درمان، بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، كمك هزينه ازدواج، بيمه بيكاري و...) استفاده كنند.
با وجود اين به هنگام محاسبه سوابق بيمه‌اي و بازنشستگي با توجه به عدم پرداخت حق بيمه و بازنشستگي براي معلمان حق‌التدريس در طول مدت فعاليت آنها، سابقه‌اي براي آنها قابل لحاظ كردن نبود. در همين راستا و به منظور حفظ حقوق اين افراد و احتساب سوابق فعاليت آنها به هنگام محاسبه سوابق بيمه‌اي و بازنشستگي، طرح مذكور از سوي جمعي از نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديده است.


ارزيابي كارشناسي طرح
1. بررسي كليات طرح
در طرح پيشنهادي مورد بررسي شرايطي در نظر گرفته شده است كه معلمين حق‌التدريسي كه به استخدام آموزش و پرورش در آمده يا در خواهند آمد بتوانند حق بيمه و بازنشستگي، سهم خود و دولت را كه مربوط به سنوات خدمتشان است به صورت اقساطي به صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي پرداخت نمايند تا اين سنوات خدمتي در احتساب سوابق اين افراد در زمان بازنشستگي لحاظ گردد.

در اين رابطه توجه به اين نكته ضروري است كه شرايط كاري و نوع قرارداد منعقد شده با معلمين حق‌التدريسي، اين افراد را در زمره مشمولين قانون كار جمهوري اسلامي ايران قرار داده است. براساس ماده (23) قانون ياد شده، مشمولين قانون كار از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري‌هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، از كار افتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تأمين اجتماعي خواهند بود.

مطابق قانون تأمين اجتماعي نيز افرادي كه تحت هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‌كنند اجباراً مشمول قانون تأمين اجتماعي محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي است يعني كارفرما مكلف است در موقع پرداخت حقوق و مزايا، سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و تحت عنوان حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت (تأديه) نمايد.

همان‌گونه كه در قانون تأمين اجتماعي با صراحت عنوان شده است در مورد معلمين حق‌التدريسي، وزارت آموزش و پرورش مكلف بوده است به عنوان كارفرما در زمان اشتغال معلمان حق‌التدريس معادل 27 درصد از حقوق و مزاياي آنان را بابت حق بيمه (به نسبت 7 درصد سهم بيمه‌شده و 20 درصد سهم كارفرما) به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد و در غير اين صورت هر يك از اين افراد در صورت مراجعه به واحدهاي اجرايي صندوق تأمين اجتماعي و ارائه مدارك لازم جهت طرح موضوع در كميته‌هاي ادعاي سابقه و يا در صورت طرح دعوي در مراجع قضايي ذيربط كل سابقه كاركرد آنان منظور شده و از اين بابت نيز هيچ مبلغي از افراد ذينفع توسط سازمان تأمين اجتماعي دريافت نخواهد شد و وزارت آموزش و پرورش مسئول پرداخت كل ديون مربوطه خواهد بود.

براساس آنچه گفته شد به نظر مي‌رسد كه عدم پرداخت حق بيمه و بازنشستگي معلمين حق‌التدريسي و عدم احتساب سابقه خدمتي اين افراد از سوي وزارت آموزش و پرورش تخلف از قوانين جاري كشور بوده و طرح و تصويب قانون جديد كمكي به حل مشكلات موجود نخواهد كرد و در واقع طرح مذكور را مي‌توان نوعي مساعدت در حق وزارت آموزش و پرورش دانست تا طرحي براي رفع مشكلات معلمين حق‌التدريسي.

2. بررسي جزئيات طرح
در تبصره‌هاي "1 " و "2 " طرح پيشنهادي آمده است "مدت پرداخت اقساط، معادل سابقه خدمتي هر يك از معلمان خواهد بود " و "در صورتيكه به هر دليل پرداخت اقساط توسط اين افراد متوقف شود سابقه منظور شده متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود ".
براساس مفاد اين دو تبصره در صورتي كه به عنوان مثال يكي از معلمان حق‌التدريسي با 10 سال سابقه پس از پرداخت چند قسط حق بيمه مربوط به اولين سال خدمت فوت نمايد، امكان برقراري مستمري بازماندگان براي خانواده‌ وي وجود نخواهد داشت و يا در صورتي كه اين فرد از كارافتاده كلي غيرناشي از كار شود نيز به‌دليل ممنوعيت قانوني امكان برقراري مستمري از كارافتادگي كلي غيرناشي از كار براي وي وجود نخواهد داشت و... درحالي كه با توجه به مفاد قانون تأمين اجتماعي در هر دو حالت اشاره شده مستمري براي بيمه شده و بازماندگان وي از سوي سازمان تأمين اجتماعي برقرار خواهد شد و... .

3. عدم تعيين تكليف در رابطه با موضوع پرداخت مبلغ ناشي از تأخير در تأديه كسور حق بيمه در طرح پيشنهادي
در قوانين و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با موضوع بازنشستگي عنوان شده است در صورتي كه در زمان‌هاي مقرر در قوانين و مقررات اشاره شده حق بيمه و بيمه بيكاري به صندوق‌هاي مربوطه تأديه نگردد، علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري پرداخت مبلغي به عنوان جريمه ديركرد پرداخت حق بيمه و بيمه بيكاري نيز پيش‌بيني شده است كه به اين موضوع در طرح پيشنهادي هيچ اشاره‌اي نشده است و از آنجا كه اين امر موجب كاهش و تقليل درآمد عمومي صندوق‌هاي مربوطه خواهد شد مي‌تواند مغاير با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تلقي گردد.

جمع‌بندي
با توجه به مطالب عنوان شده به نظر مي‌رسد علت اصلي بروز مشكلات معلمين حق‌التدريسي در عدم احتساب سوابق خدمتي ايشان به عنوان سنوات مشمول بازنشستگي، عدم اجراي تعهدات قانوني وزارت آموزش و پرورش (به عنوان كارفرما)، در پرداخت حق بيمه و بازنشستگي معلمين حق‌التدريسي به صندوق بازنشستگي مربوطه (سازمان تأمين اجتماعي) بوده است كه اين امر موجب شده است كه معلمين حق‌التدريسي در طول مدت خدمت خود قبل از استخدام در آموزش و پرورش علاوه بر محروم بودن از خدمات بيمه‌اي درماني سوابق خدمتشان نيز جزء خدمات مورد پذيرش صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان سنوات خدمتي لحاظ نشود.

بنابراين با تصويب طرح پيشنهادي:
1. معلمين حق‌التدريسي ملزم به پرداخت حق بيمه و بازنشستگي سهم خود و سهم كارفرما به صندوق بازنشستگي مربوطه خواهند شد و به اين دليل در بدو استخدام با يك بدهي سنگين ناشي از عدم اجراي قوانين مرتبط با بيمه و بازنشستگي كه تكليف كارفرما (وزارت آموزش و پرورش) بوده است مواجه مي‌گردند كه البته مقرر گرديده است كه اين بدهي سنگين را به صورت اقساط پرداخت نمايند.
2. صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌اي مبلغ قابل توجهي را دريافت خواهند كرد كه بابت آن تاكنون هيچ خدمتي ارائه نداده‌اند.
3. وزارت آموزش و پرورش نيز از تخلف آشكار قانوني خود در رابطه با عدم پرداخت حق بيمه و بازنشستگي معلمين حق‌التدريسي كه قانوناً مكلف به پرداخت آن به صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي بوده است مبرا خواهد شد.

نتيجه‌گيري
با توجه به مطالب عنوان شده به نظر مي‌رسد بر خلاف آنچه كه در مقدمه (دلايل توجيهي) طرح اشاره شده است، طرح پيشنهادي كمكي به معلمين حق‌التدريسي در جهت رسيدن به حقوق قانوني خود در رابطه با لحاظ شدن سنوات خدمتشان جزء سوابق خدمتي قابل احتساب در صندوق بازنشستگي محسوب نمي‌شود، زيرا ايشان با استناد به قوانين موجود مي‌توانند در جهت احقاق حقوق از دست رفته خود اقدامات لازم را معمول دارند.
بنابراين نيازي به تصويب اين طرح نيست.

+ نوشته شده در 0:19 توسط معلم
سه شنبه هجدهم مرداد 1390
بخشنامه : معرفی معلمان حق التدریس به گزینش

  تاریخ بخشنامه : 18/05/90

 معرفی معلمان حق التدریس به گزینش

 

برای دریافت فایل بخشنامه بر روی ادامه ی مطلب کلیک نمایید.

ادامه ی مطلب

+ نوشته شده در 12:9 توسط معلم
سه شنبه هجدهم مرداد 1390
چرا آموزشياران نهضت سوادآموزي از آقاي وزير گلايه دارند؟
گزارش فارس از عدم اطلاع‌رساني شفاف در آزمون آموزش و پرورش؛
 
چرا آموزشياران نهضت سوادآموزي از آقاي وزير گلايه دارند؟

خبرگزاري فارس: گروهي از آموزشياران نهضت سوادآموزي با اين سؤال درگيرند كه چرا به خاطر شيوه اطلاع‌رساني اوليه درباره «شركت در آزمون تعيين اولويت استخدامي آموزش و پرورش»، همچنان در بلاتكليفي باقي مانده‌اند؟

در حالي كه كمتر از يك ماه و نيم از برگزاري آزمون تعيين اولويت استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآ‌موزي و نيز كمتر از 20 روز از اعلام نتايج اين آزمون مي‌گذرد، اما گلايه‌ها و دغدغه‌هاي گروهي از آموزشياران به نوعي آزمون سوم تيرماه را تحت تأثير خود قرار داده است؛ طوري كه انگار قرار نيست يك آزمون بدون حرف و حديث در عظيم‌ترين دستگاه فرهنگي كشور برگزار شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، ماجرا از آنجا شروع شد كه مجلسي‌ها هفتم دي ماه 89 مصوبه‌اي را گذراندند كه بر اساس اين مصوبه، آن دسته از آموزشياراني كه تا اين تاريخ، سابقه آنها به صورت «غيرمستمر» به 60 ماه مي‌رسد، مانند كساني كه تا تاريخ مصوبه 15 مهر 88 مجلس سابقه «مستمر» داشته‌اند، در رديف سهميه 4 هزار نفري استخدام آموزشياران نهضت قرار گرفته و مشغول به كار مي‌شوند.

همچنين بر اساس اين مصوبه، بخشي از آموزشياران نهضت سوادآموزي كه 60 ماه سابقه ندارند يا اگر دارند، آمار آنها مازاد بر سهميه باقيمانده 4 هزار نفري است، بايد در آزمون استخدامي شركت كنند كه با شركت آنها در آزمون، به ازاء هر سال سابقه، 5 امتياز به آنان تعلق خواهد گرفت.

* آزمون برگزار شد؛ گلايه‌ها باقي ماند

با توجه به اين مصوبه نمايندگان مردم براي برگزاري آزمون جهت تعيين تكليف معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي، وزير آموزش و پرورش در 12 ارديبهشت‌‌ماه امسال و در حاشيه مراسم «زنگ سپاس معلم» از برگزاري آزمون تعيين اولويت استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سواد‌آموزي در تاريخ جمعه سوم تيرماه 90 خبر داد.

اطلاعيه‌هاي بعدي اين وزارتخانه نيز بر اين نكته تأكيد مي‌كرد كه شركت و قبولي در اين آزمون به معناي استخدام قعطي نيست؛ در واقع پذيرفته‌شدگان در اين آزمون در اولويت قرار مي‌گيرند تا پس از كسب مجوزهاي استخدامي لازم، به ترتيب بالاترين نمره و نيز بيشترين سنوات كاري به استخدام نظام آموزش و پرورش درآيند.

با وجود برگزاري آزمون در موعد اعلام شده و نيز اعلام نتايج آن در تاريخ اول مرداد، اما اين روزها گروهي از آموزشياران نهضت سوادآموزي گلايه‌هايي دارند كه حكايت از يك كم‌توجهي ديگر در جريان ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش دارد.

* حاجي‌بابايي: آموزشياران "مستمر " براي شركت در آزمون مُخيّرند

آنچه اين دسته از آموزشياران را ناراضي و گلايه‌مند كرده است به نوع اطلاع‌رساني اوليه درباره الزامي بودن يا نبودن شركت در اين آزمون مربوط مي‌شود كه باعث شده است تا گروهي از آموزشياران با سابقه بالا در اين آزمون شركت نكنند و اكنون نسبت به آينده خود نگران و بلاتكليف باشند.

اين مسئله از آنجا شروع شد كه حميد‌رضا حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش كه خاطره برگزاري آزمون استخدامي پرحاشيه سال 89 نيز در دوران مسئوليت او وجود دارد، در تاريخ 11 ارديبهشت امسال و در حاشيه اختتاميه نمايشگاه كشوري هفته مشاغل در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره جزئيات اين آزمون اظهار داشت: در قانون هيچ اجباري براي شركت آموزشياران داراي سابقه «مستمر» در آزمون استخدامي نيامده است كه بر اين اساس كساني كه در حال حاضر نيز به آموزشياري اشتغال دارند، هيچ اجبار و الزامي براي شركت در آزمون نخواهند داشت.

وي بدون اشاره به ميزان سابقه مستمر و تاريخ مد نظر براي محاسبه اين سابقه افزود: علي‌رغم اين موضوع با تعريفي كه ما ارائه كرده‌ايم، اگر شخصي خود مايل بود كه در آزمون شركت كند، مي‌تواند شركت كرده و در صورتي كه نمره كافي گرفت، احتمال دارد كه حق‌التدريس شود اما اگر نمره كافي نگرفت به آموزشياري ادامه مي‌دهد.

مدتي پس از اين اظهارات شخص اول آموزش و پرورش، علي باقر‌زاده معاون وزير و رئيس سازمان نهضت سوادآموزي نيز 31 ارديبهشت در گفت‌وگو با فارس تأكيد كرد كه تنها شركت يك گروه از آموزشياران در آزمون سوم تير الزامي است؛ وي ‌گفت: آموزشياراني كه از سال 79 به بعد به صورت «غيرمستمر و متناوب» با آموزش و پرورش يا نهضت سوادآموزي همكاري كرده‌اند، «الزاماً» بايد در اين آزمون شركت كنند تا تعيين تكليف شوند و اگر شركت نكنند، هيچ حقي براي ادامه ارتباط با نهضت نخواهند داشت.

اين مقام مسئول نيز اظهارات مافوق خود را تكرار كرد كه «آموزشياراني كه از سال 80 به بعد با آموزش و پرورش يا نهضت سوادآموزي به طور «مستمر» همكاري داشته و در حال حاضر نيز در نهضت شاغل‌اند، اختيار دارند تا در آزمون استخدامي سوم تيرماه شركت كنند».

* گلايه از نوع اطلاع‌رساني؛ با 8 سال سابقه، همچنان بلاتكليف مي‌مانيم

در شرايطي كه برگزاري اين آزمون به گام پاياني خود رسيده است، حرف‌ها و دغدغه‌هاي برخي از آموزشياران در اين رابطه شنيدني است.

يكي از آموزشياران نهضت سوادآموزي از استان كرمان كه حدود 8 سال سابقه فعاليت دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، اين گفته وزير آموزش و پرورش را كه «شركت در آزمون اختياري است» يادآوري كرده و اظهار مي‌دارد: اين نوع اظهارات درباره آزمون باعث شد تا گروهي در آزمون شركت كنند و گروهي ديگر نيز با اين تصور كه به دليل برخورداري از سابقه طولاني و نيز با توجه به اختياري بودن شركت در آزمون، ضرورتي براي حضور در اين رقابت نيست و بعدها استخدام مي‌شوند، در آزمون شركت نكنند اما الان اعلام مي‌كنند كه كساني كه در آزمون شركت نكرده‌اند يا حدنصاب نمره را به دست نياورده‌اند، پيگير استخدام نباشند.

وي مي‌افزايد: با اين وضعيت، آموزشياري كه از سال 86 يا 87 مشغول كار است، استخدام مي‌شود اما امثال من كه 7 ـ 8 سال و بعضاً 10 ـ 12 سال سابقه داريم، همچنان بلاتكليف مي‌مانيم.

اين آموزشيار ادامه مي‌دهد: قبلاً به ما گفته‌اند ابلاغ‌هاي تدريس خود را ارائه كنيد تا در صورتي كه تا 15 مهر 88، 60 ماه سابقه كار داشته باشيم، گروهي از ما استخدام شوند؛ اما واقعيت اين است كه ما چند سال قراردادي بوده‌ايم و هيچ ابلاغي نداشته‌ايم تا سنوات كاري ما محاسبه شود.

* آموزشياران را "حق‌التدريس " كنيد

اين آموزشيار كه مشابه اظهارات او در صحبت‌هاي برخي ديگر از آموزشياران نيز وجود دارد، به اين نكته اشاره مي‌كند كه «چرا وزير و مسئولان وزارت آموزش و پرورش از ابتدا به طور شفاف و قاطع اعلام نكردند كه در آزمون شركت كنيم يا خير؟»

وي در ميان صحبت‌هايش تصريح مي‌كند كه «انتظار نداريم يك‌باره مشكل ما را حل كنند، اما حداقل تا مهر امسال ما را "حق‌التدريس " كنند تا دغدغه‌هايمان كمتر شود، چرا كه با حق‌الزحمه ساعتي 3800 تومان آن هم براي يك دوره كلاس 288 ساعته نمي‌توان در اين وضعيت اقتصادي زندگي را گذراند، آن هم با تدريس در مناطق محروم».

*جاي خالي شفاف‌سازي در ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش

آنچه در اين ميان قابل تأمل و البته قابل انتقاد به نظر مي‌رسد، اين است كه هرچند وزير و مسئولان وزارت آموزش و پروش بارها بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه شركت‌كنندگان در آزمون به شرط كسب حد نصاب 50 درصد نمره كتبي در اولويت استخدام قرار مي‌گيرند، اما آيا بهتر نبود كه با شفاف‌سازي بهتر و دقيق‌تر به ويژه در رابطه با «الزامي بودن يا اختياري بودن» شركت در اصل آزمون از بروز اين بلاتكليفي‌ها پيشگيري مي‌كردند؟ آن هم در شرايطي كه مي‌دانسته‌اند كه در ميان آموزشياران افراد با سابقه بالا بسيارند.

بدون شك شرط نخست در «ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش» كه وزير اين وزارتخانه بارها بر اجراي آن در سال جاري تأكيد كرده است، اطلاع‌رساني صحيح و دقيق به جامعه فرهنگيان و آموزشياران كشور است و امنيت خاطر آنها نيز در گرو تصميم‌گيري اصولي مسئولان است.

+ نوشته شده در 12:2 توسط معلم
یکشنبه شانزدهم مرداد 1390
ادامه همکاری با حق التدریس های رد شده در آزمون استخدامی

معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که در آزمون تعیین اولویت استخدامی قبول نشده اند در سال تحصیلی91-90 همچنان به همکاری خود با آموزش و پرورش ادامه می دهند.

رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود : آن گروه از آموزشیاران نهضت سواد آموزی که در این آزمون پذیرفته شده اند به معلم حق التدریس تبدیل می شوند و در اولویت استخدام قرار می گیرند.

آقای فرهادی گفت : حق التدریس هایی نیز که در این آزمون قبول شده اند حق التدریس می مانند و طبق نیاز هر استان به کارشان ادامه می دهند اما در اولویت استخدام قرار می گیرند.

وی افزود : آن گروه از نیروهای شرکتی ( خرید خدمت آموزشی ) هم که در این آزمون قبول شده اند برای تعیین وضع شغلی خود باید به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها مراجعه کنند.

فرهادی گفت : آن گروه از نیروهای شرکتی نیز که در این آزمون قبول نشده اند همانگونه که بر اساس قانون ارتباطشان با تدریس قطع شده بود زمینه ادامه همکاری با آنان وجود ندارد.

وی درباره زمان استخدام پذیرفته شدگان این آزمون گفت : این موضوع به مجوز دولت ، تعیین ردیف استخدامی و دیگر شرایط استخدام بستگی دارد و هر چه سریع تر این مجوز صادر شود قبولی های آزمون به ترتیب و بر حسب بالاترین نمرات استخدامی و نیازهای هر استان جذب می شوند.

فرهادی با اشاره به مهلت تعیین شده برای بررسی اعتراض به نتایج این آزمون افزود‌: از میان حدود 35 هزار شرکت کننده در آزمون کمتر از صد نفر به نتایج آن اعتراض داشتند زیرا آزمون بسیار شفاف و علمی برگزار شد.

آزمون تعیین اولویت استخدامی آموزش و پرورش سوم تیر امسال برگزار شد.

+ نوشته شده در 11:43 توسط معلم
چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390
نامه آموزشیاران به رئیس مجلس
+ نوشته شده در 19:3 توسط معلم
چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390
همه معلمان حق التدریسی ابتدایی، امسال استخدام می شوند

تاریخ خبر: ۱۲/۵/۹۰

جمعی از معلمان شرکتی و حق‌التدریسی برای سومین روز پیاپی در این هفته، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

آنها با اعتراض به استخدام نشدن در آموزش و پرورش، گفته اند تا مشخص شدن وضعیت شغلی و بازگشت‌شان به کار، در مقابل مجلس به تجمع خود ادامه خواهند داد. این معلمان، ناکام های آزمون استخدامی آموزش و پرورش هستند. 

اما در پاسخ به این متعرضان و البته سوال بسیاری از کاربران خبرانلاین، فاطمه قربان معاون ابتدایی آموزش و پرورش به خبرآنلاین می گوید: "همه معلمان حق التدریسی مقطع ابتدایی امسال جذب می شوند." 

او که امروز در کافه خبر حاضر شده بود، درباره تجمع معلمان حق التدریس و شرکت در مقابل مجلس گفت: "وزیر آموزش و پرورش در حال پی گیری است تا معلمان حق التدریس با سابقه 5 تا 6 سال استخدام شوند. معلمان شرکتی هم امتحان دادند تا بر اساس تعیین اولویت استخدام شوند و اصلا شرط استخدام، این آزمون همین بود."

+ نوشته شده در 18:59 توسط معلم
چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390
شما چه سوالی از معاون وزیرآموزش و پرورش دارید؟

شما چه سوالی از معاون وزیرآموزش و پرورش دارید؟

جامعه > آموزش  - فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، امروز مهمان کافه خبر است تا درباره تعطیلی روز پنج شنبه ها در مدارس ابتدایی،یک شیفته شدن مدارس ،تغییر کتب درسی و ... با ما صحبت کند.


او درباره تعطیلی پنج شنبه ها معتقد است که  این طرح را با هدف مدیریت بهتر زمان و ارتقای کیفیت آموزش انجام می شود و از ابتدای مهرماه آن را اجرا خواهیم کرد و این موضوع کاملا جدی است.

فاطمه قربان‌، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش می‌گوید که تعلیم و تربیت باید زیر نظر یک دستگاه و آن هم وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد، البته اجباری برای ثبت‌نام فرزندان در دوره پیش‌دبستانی نیست، اما توصیه می‌شود تا خانواده‌ها نسبت به ثبت‌نام کودکان در این دوره اقدام کنند.

کاربران خبرآنلاین می​توانند سوالات خود از وی در بخش کامنت​های این خبر مطرح کنند تا قربان پاسخگو باشد.

کلیک نمایید

+ نوشته شده در 18:35 توسط معلم