آموزشیاران فومن
.
پنجشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۰
شیوه نامه آزمون تعیین تکلیف حق التدریس هاوآموزشیاران نهضت سوادآموزی تدوین شد.

 

 

شیوه نامه آزمون تعیین تکلیف حق التدریس هاوآموزشیاران نهضت سوادآموزی از سوی وزارت آموزش وپرورش تدوین شد .


    فایل ضمیمه

منبع: سایت نهضت سواد آموزی گیلان    تاریخ: ۱/۲/۹۰

+ نوشته شده در 16:29 توسط معلم